Vårt kvalitetsarbete

Sweden Pelagic AB är en av Sveriges största producenter av färska, frysta, marinerade och kryddade pelagiska fiskprodukter. Vi erbjuder produkter av högsta kvalitet som uppfyller eller överträffar kundernas krav, förväntningar och behov. Detta uppnår vi genom att låta en positiv och framåtdrivande kvalitetsanda genomsyra hela organisationen. 

Kvalitet är oerhört viktigt för oss. Vi arbetar utifrån kundernas förväntningar på produktsäkerhet med lagkrav till grund.
All fisk vi tar in har vi total spårbarhet på och vi arbetar med leverantörer som har både erfarenhet och de certifieringar vi ställer som krav.

Vi är certifierade enligt kvalitetsledningssystemet FSSC 22000 som är en internationell standard för säkrare och effektivare livsmedelsproduktion. För nedladdning: FSSC_22000_2023 

Vi arbetar naturligtvis ständigt med förbättringar inom kvalitet. Läs gärna mer om våra målsättningar och tillvägagågssätt i vår Kvalitetspolicy

Vårt miljö- och hållbarhetsarbete

Vi lever och verkar vid havet. En miljö som vi värnar oerhört mycket för. 
Sweden Pelagic AB´s ambition är att visa respekt både för den interna och den externa miljön på alla områden.
Vi strävar efter att minska verksamhetens miljöbelastning, gällande energi- och resursförbrukning och vi låter miljöansvaret genomsyra alla beslut vi fattar. 
Scandic Pelagic stöder och bidrar till ett hållbart fiske, och med hjälp av ansvarsfull leverantörsstyrning respekteras erkända principer för mänskliga rättigheter, miljö och antikorruption.

Vi är certifierade utifrån miljöledningssystemet ISO 14001 som stödjer vår strävan i att bli ännu bättre på att minska våra utsläpp. 

Läs gärna mer om vårt miljöarbete i vår Miljöpolicy.  

Vårt reningsverk 

Sillindustrin genererar en hel del spillvatten i sin process. Detta processvatten är vanligt färskvatten som under filéskärningen blandas med fett, blod och proteiner från sillen. Även om det inte är några främmande ämnen i processvattnet så skall det renas från bland annat syreförbrukande organiska material, kväve och fosfor innan det släpps ut i havet.
Vår reningsprocess består av många steg. Under varje filémaskin finns silband för avskiljning av rens från maskinen. Processvattnet från maskinerna leds i golvrännor till en pumpgrop varifrån vattnet pumpas till ett centralt silband. Det silade vattnet går först till ett finmaskigt trumfilter och pumpas sedan via ett finrensgaller vidare till en egen flotationsanläggning. Avskilt rens pumpas till renscontainer. Fett från ytan skrapas bort och går till biogasanläggning.
Efter flotationen leds avloppsvattnet till en pumpstation varifrån det pumpas till vårt nya  reningsverk som är upprättat under 2023/2024 och beskrivs nedan:

Processvattnet går till containerbaserad MBBR med luftning och biobärare, därefter vidare till flockning för att slutligen hamna i sedimenteringssteget som också utgörs av en container.
Efter sedimentering släpps det renade processavloppet till den kommunala utloppsledningen och blandas här med renat kommunalt avloppsvatten för transport och utsläpp till havet. Denna nya investeringen är delvis finansierat av stöd från EU, Europeiska havs- fiskeri och vattenbruksfonden. 

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.